Rekrutacja

Organizator studiów:

Wydział Humanistyczny Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie

Opiekunowie studiów:

 • Zyta Machnicka: zyta@lightness.pl (pomysłodawczyni, opiekun merytoryczny)
 • Dr Radosław Tyrała: rtyrala@agh.edu.pl (kierownik studiów)

Rekrutacja:

 • Oficjalna rekrutacja na VI edycję  2-semestralnych Studiów Podyplomowych Employer Branding (październik 2018 r. – czerwiec 2019 r.) rozpoczyna się 15 czerwca 2018 r.
 • Zapisy trwają do 1 września (włącznie) 2018 r. lub do wcześniejszego wyczerpania limitu miejsc. Prosimy nie zwlekać z zapisami, ponieważ nasze listy lubią się zapełniać bardzo dynamicznie i szybko osiągać limit miejsc 🙂

Wymagania wobec kandydata
Słuchaczami studiów podyplomowych w AGH mogą być osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów wyższych (co najmniej inżynierskich lub licencjackich). Osoby nie będące obywatelami polskimi mogą podejmować i odbywać studia podyplomowe na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

Niezbędne dokumenty:

Przyjmowanie zgłoszeń:

 • tylko pocztą elektroniczną (wraz z załącznikami) na adres: rtyrala@agh.edu.pl i chromik@agh.edu.pl (z dopiskiem Employer Branding). Po przesłaniu wiadomości uczestnicy otrzymają potwierdzenie.

Dodatkowe informacje:
Zyta Machnicka: zyta@lightness.pl 505 813 689 (informacje dot. organizacji studiów, programu i poszczególnych przedmiotów)
Radosław Tyrała: rtyrala@agh.edu.pl, (informacje administracyjne)

Tryb zgłoszeń:
kolejność zgłoszeń i wpłat na konto

Opłaty:

 • Całość studiów: 4000 zł (płatność możliwa w dwóch równych ratach po 2000 zł)
 • Numer konta bankowego: Pekao S.A. O/Kraków 96 1240 4722 1111 0000 4858 2922 Tytuł wpłaty: EB edycja VI 430.6365, imię i nazwisko słuchacza Pekao S.A. O/Kraków 96 1240 4722 1111 0000 4858 2922
  Tytuł wpłaty: EB edycja VI 430.6365, imię i nazwisko słuchacza

Terminy i miejsce zajęć:

 • Studia trwają 2 semestry
 • Zajęcia zaczynają się w październiku 2018 r., a kończą w czerwcu 2019 r. i odbywają się na Wydziale Humanistycznym AGH, ul. Gramatyka 8a, budynek D13, Kraków.
 • Zajęcia są realizowane w soboty i niedziele. Soboty – zwykle od godz. 9:00 do 15:50 (czasem do 17:30), a niedziele od 9:00 do 15:50

Szczegółowy harmonogram zjazdów:

 • Zjazdy są średnio raz w miesiącu, ale mogą się zdarzyć miesiące, gdy spotkań będzie więcej (jest to głównie uzależnione od dostępności sal i wykładowców).
 • Harmonogram zjazdów w I semestrze zostanie podany w późniejszym terminie. W V edycji wyglądał on następująco:

I semestr
I. 7-8 października 2017
II. 28-29 października 2017
III 18-19 listopada 2017
IV. 9-10 grudnia 2017
V. 13-14 stycznia 2018
VI. 3-4 lutego 2018

Harmonogram zjazdów w II semestrze pojawi się w okolicach stycznia 2019 r.

Zasady ukończenia studiów:
Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest zaliczenie wszystkich kursów w czasie studiów oraz obecność na zajęciach (70% z dostępnych godzin). Absolwenci uzyskają świadectwo poświadczające ukończenie studiów w Akademii Górniczo Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie.