Rekrutacja

Organizator studiów:

Wydział Humanistyczny Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie

Opiekunowie studiów:

 • Zyta Machnicka: zyta.machnicka@gmail.com (pomysłodawczyni, opiekun merytoryczny)
 • Łukasz Krzyżowski: lukasz.krzyzowski@agh.edu.pl (kierownik studiów)

Rekrutacja:

 • Oficjalna rekrutacja na V edycję  2-semestralnych Studiów Podyplomowych Employer Branding (październik 2017 r. – czerwiec 2018 r.) jest już otwarta!
 • Zapisy trwają do 1 września 2017 r. (lub do wcześniejszego wyczerpania limitu miejsc). Prosimy nie zwlekać z zapisami, ponieważ na liście wstępnej rezerwacji mamy prawie 30 osób.

Wymagania wobec kandydata
Słuchaczami studiów podyplomowych w AGH mogą być osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów wyższych (co najmniej inżynierskich lub licencjackich). Osoby nie będące obywatelami polskimi mogą podejmować i odbywać studia podyplomowe na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

Niezbędne dokumenty:

Przyjmowanie zgłoszeń:

 • tylko pocztą elektroniczną (wraz z załącznikami) na adres: lukasz.krzyzowski@agh.edu.pl z kopią do zyta.machnicka@gmail.com – po przesłaniu wiadomości uczestnicy otrzymają potwierdzenie.

Dodatkowe informacje:
Zyta Machnicka: zyta.machnicka@gmail.com, 505 813 689 (informacje dot. organizacji studiów, programu i poszczególnych przedmiotów oraz bieżące sprawy administracyjne)
Łukasz Krzyżowski: lukasz.krzyzowski@agh.edu.pl, 602 791 809 (informacje administracyjne)

Tryb zgłoszeń:
kolejność zgłoszeń i wpłat na konto

Opłaty:

 • Całość studiów: 4000 zł (płatność możliwa w dwóch równych ratach po 2000 zł)
 • Numer konta bankowego: 96 1240 4722 1111 0000 4858 2922. W tytule należy podać: 430.6313 – Studia Podyplomowe Employer Branding V edycja

Terminy i miejsce zajęć:

 • Studia trwają 2 semestry
 • Zajęcia zaczynają się na początku października, a kończą w czerwcu i odbywają się na Wydziale Humanistycznym AGH, ul. Gramatyka 8a, budynek D13, Kraków.
 • Zajęcia są realizowane w soboty i niedziele. Soboty – zwykle od godz. 9:00 do 15:50 (czasem do 17:30), a niedziele od 9:00 do 15:50

Szczegółowy harmonogram zjazdów:

 • Przewidywany start V edycji studiów: początek października 2017 r.
 • Szczegółowy harmonogram zjazdów pojawi się w późniejszym terminie
 • Zjazdy są średnio raz w miesiącu, ale mogą się zdarzyć miesiące, gdy spotkań będzie więcej (jest to głównie uzależnione od dostępności sal i wykładowców).
 • Podczas IV edycji rozkład zjazdów wyglądał następująco:

I semestr
I. 1-2 października 2016
II. 22-23 października 2016
III. 19-20 listopada 2016
IV. 10-11 grudnia 2016
V. 14-15 stycznia 2017
VI. 4-5 lutego 2017
II semestr

I. 4-5 marca  2017
II. 25-26 marca 2017
III. 22-23 kwietnia 2017
IV. 13-14 maja 2017
V. 3-4 czerwca 2017
VI. 24-25 czerwca 2017

Zasady ukończenia studiów:
Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest zaliczenie wszystkich kursów w czasie studiów oraz obecność na zajęciach (70% z dostępnych godzin). Absolwenci uzyskają świadectwo poświadczające ukończenie studiów w Akademii Górniczo Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie.