Program

Plan studiów:

Studia Podyplomowe Employer Branding podzieliliśmy na 4 główne bloki tematyczne: począwszy od przedmiotów wprowadzających w zagadnienia związane z budowaniem i zarządzaniem marką pracodawcy aż do zajęć szczegółowo omawiających zastosowanie internetowych i mobilnych narzędzi wykorzystywanych w employer brandingu.

W trakcie 216 godzin zajęć jest realizowanych 30 przedmiotów prowadzonych przez 25 wykładowców! Nasi słuchacze mogą się spodziewać m.in. zajęć z architektem wnętrz, treningu autoprezentacyjnego oraz warsztatów z użytecznych stron kariery, mobile recruiting oraz z realizowania filmów rekrutacyjnych i wizerunkowych!

Szczegółowy program zajęć:

Blok I. Podstawy employer branding

 • Employer branding, candidate experience & employee experience – wprowadzenie (8h)
 • Budowanie strategii employer branding (8h)
 • Internal branding. Budowanie wizerunku pracodawcy wewnątrz firmy (6h)
 • External branding. Budowanie wizerunku pracodawcy na zewnątrz (8h)
 • Personal branding. Siła marki osobistej (8h)
 • Badania i narzędzia wspierające budowanie wizerunku pracodawcy (4h)
 • Pomiar działań employer branding (8h)

Blok II. Nowoczesne zarządzanie procesem rekrutacji i selekcji oraz e-HR

 • Talent sourcing, rekrutacja i programy referencyjne (8h)
 • E-rekrutacja. Badania, narzędzia, trendy (6h)
 • Design thinking w HR (8h)
 • Social Recruiting. Pracodawca w mediach społecznościowych (8h)
 • Grywalizacja w HR (6h)
 • Adaptacja pracownika i skuteczny feedback(6h)
 • Prawo pracy i elastyczne formy zatrudnienia w praktyce (8h)
 • Rola agencji HR w budowaniu wizerunku pracodawcy (6h)

Blok III. Budowanie wizerunku pracodawcy wewnątrz firmy

 • Komunikacja wewnętrzna w firmie (8h)
 • Event marketing i imprezy pracownicze (6h)
 • Wynagradzanie i motywowanie pracowników (8h)
 • Rola kierowników liniowych w tworzeniu wizerunku pracodawcy (4h)
 • Zarządzanie różnorodnością  (6h)
 • Komunikacja w zarządzaniu zmianą (6h)
 • CSR. Jak być pracodawcą odpowiedzialnym społecznie (8h)
 • Wizerunek wnętrza. Jak stworzyć przyjazne miejsce pracy (8h)

Blok IV. Budowanie wizerunku pracodawcy na zewnątrz

 • Kampanie rekrutacyjne i wizerunkowe – od pomysłu do realizacji (8h)
 • Marketing rekrutacyjny a grupa docelowa (8h)
 • Video w employer brandingu (12h)
 • Projektowanie użytecznych stron kariery (8h)
 • Mobile w służbie EB (8h)
 • Content marketing w działaniach pracodawców (6h)
 • EB na scenie. Sztuka prezentacji i wystąpień publicznych (8h)