Kontakt

Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica
Wydział Humanistyczny
ul. Gramatyka 8a, 30-071 Kraków,
Zyta Machnicka:
zyta.machnicka@gmail.com, 505 813 689
Łukasz Krzyżowski: 
lukasz.krzyzowski@agh.edu.pl, 602 791 809