Kontakt

Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica
Wydział Humanistyczny
ul. Gramatyka 8a, 30-071 Kraków,
Zyta Machnicka:
zyta@lightness.pl, 505 813 689
Radosław Tyrała:
rtyrala@agh.edu.pl